رعایت حقوق بیمار وظیفه ماست

حقوق بیمار

 

ما باور داریم و به آن پایبندیم

  • دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است و این خدمات باید محترمانه، صادقانه، عادلانه، سریع و فارغ از تبعیض‌های نژادی و مذهبی باشد.

  • اطلاعات شامل هزینه‌های احتمالی، بیمه‌های تحت پوشش، نام و مسئولیت کادر درمان، نقاط ضعف و قوت و عوارض احتمالی روش درمان باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

  • حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار برای انتخاب پزشک معالج (در صورت امکان)، و قبول یا رد درمان پیشنهادی توسط پزشک (جز در موارد اورژانسی) باید محترم شمرده شود.

  • اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بیمار رعایت شود و در این راستا فقط مراجع، گروه درمانی و افراد قانونی مجاز، حق دسترسی به اطلاعات بیمار را دارند.

  • دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است و لذا مدیریت مجموعه آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات مراجعان محترم است.

 

«رعایت حقوق کارکنان از جانب مراجعین، به منظور امکان دریافت خدمت مناسب، امری اجتناب ناپذیراست»