کلینیک تخصصی بازتوانی قلب ایران زمین طرف قرارداد با انواع بیمه‌های پایه، بیمه‌های مکمل، سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و دیگر مراکز است. لطفا برای آگاهی از جزئیات مراکز طرف قرارداد با کلینیک ایران زمین تماس حاصل فرمایید.

 • تامین اجتماعی
 • خدمات درمانی نیروهای مسلح ( ساتا )

 • خدمات درمانی کشوری

 • خدمات درمانی (بیمه سلامت)

 • بیمه آتیه سازان

 • بیمه کوثر

 • بیمه دانا

 • بیمه ایران

 • بیمه سینا

 • بیمه آسیا

 • بیمه کمک رسان (SOS)

 • بانک ملت

 • بانک سپه

 • بانک ملی

 • بانک صادرات

 • بانک تجارت

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

خدمات درمانی (بیمه سلامت)

بیمه آتیه سازان

بیمه دانا

بیمه دانا

بیمه ایران

بیمه سینا

بیمه سینا

بانک سپه

بانک سپه

بانک تجارت

خدمات درمانی نیروهای مسلح

خدمات درمانی نیروهای مسلح ( ساتا )

خدمات درمانی کشوری

بیمه کوثر

بیمه کوثر

بیمه آسیا

بیمه آسیا

بیمه کمک رسان (SOS)

بانک ملت

بانک ملی

بانک ملی

بانک صادرات

بانک صادرات