سلامت همه آفاق در سلامت توست


در طراحی چارت و مراتب سازمانی کلینیک تخصصی بازتوانی قلب ایران زمین، اولویت بر تعامل بالا، کارا و موثر متخصصین و کادر اداری-خدماتی مجموعه با یکدیگر و با مراجعان محترم و همچنین پاسخگویی و تعامل نزدیک مدیریت مجموعه با ایشان بوده است. در عین حال، همواره سعی شده که مراتب به‌گونه‌ای در نظر گرفته شود که پیگیری وضعیت مراجعان به طور کامل و موثر توسط بخش‌های گوناگون مجموعه انجام شده و در عین حال از انجام فرآیندهای بروکراتیک مازاد توسط مراجعان جلوگیری شود، زیرا هدف ما کاهش آلام، ارتقا سطح سلامت و بهبود کیفیت زندگی ایشان و نه افزودن مشقت و رنجی بر فرآیند درمان آن‌ها است.